An Ghaeilge agus na Meáin Bhéarla

An bhfuil na Gaeil ag gabháil cead a thabhairt do na meáin Bhéarla sa tír seo ár bpobal a shainmhíniú dúinn? An bhfuil muid ag gabháil ligean daofa a rá cé muid féin?

Ní ligfidh dár ndóigh, déanfaidh muid féin é sin! Agus tá sé de ghléas againn é a dhéanamh.

Nuair a deir amadán amháin d’iriseoir rud sna meáin Bhéarla le cur isteach orainn tosaímid ag troid ar ais leo. Is gaiste é seo! Agus thit muid uilig isteach ann uair nó dhó. An patrún a bhíonn ann ná: scríobhann nó deir iriseoir nó láithreoir raidió neamhaitheanta gan tallann rud éigin ag caitheamh anuas ar an teanga agus tosaíonn muidinne ag cosaint na teanga; ansin tig duine ó phobail an Bhéarla isteach lena dtuairimí féin a chur in iúl, cuid acu i bhfabhar na teanga cuid acu ina héadan.

Déanann seo dochar leanúnach do stadas na teanga sa tír seo agus cuireann sé lagmhisneach ar lucht a labhartha.

Dá mbeinn le tomhas a dhéanamh ar cad chuige a dhéanann na mórmheáin chumarsáide ionsaí orainn déarfainn toisc go bhfuil sé furasta acu é a dhéanamh. Díreach mar atá sé furasta acu ionsaí a dhéanamh ar mhionghrúpaí eile ar nós pobal eitneach, lucht taistil, lucht cosaint na timpeallachta nó lucht rothaíochta go fiú. Tá siad beo ar choimhlint. Seo a dhíolann a nuachtáin agus sin a choinníonn na fógraí, agus dá réir sin, an t-airgead ag teacht isteach.

Taobh amuigh de seo, is fusa dul i bhfeidhm ar phobal le bréagdhóchas na n-earraí tráchtala nuair nach bhfuil oideachas, stair, cultúr ná teanga dá gcuid féin acu. Mar a dúirt Seosamh Mac Grianna (i gcomhthéacs eile):

Nuair a thiocfadh glún a bheadh chomh hamáideach le trompa gan teanga b’fhurasta a dhul i gceann an Bhéarla.

Méan Cumarsáide Saor Láidir, Gaelach atá uainn

Má tá muid le muid féin a chosaint ní mór dúinn tógáil ár ar gcuid láidreachtaí. Tá léar mór cuideachtaí meáin againn atá ag déanamh gaisce in ainneoin na n-ainneoin. Caithfidh muid tacaíocht a thabhairt do TG4, RnaG, Tuairisc.ie, Raidió na Life, Raidió Fáilte, Nós, Comhar, Feasta, An tUltach, Mionlach. Caithfidh muid an Ghaeilge a labhairt go poiblí, go hard, go hoscailte, gan náire, gan leithscéal. Caithfidh muid cultúr áiltéarnach láidir a chruthú in Éirinn a bheidh feiceálach, muiníneach, bródúil. Níl aird na meán Béarla ag teastáil uainn ach tá cuid againn ag dúil go mór le haitheantas a fháil uathu. Cad chuige?

An té nach trua leis do chás ná déan do ghearán leis

Is cur amú fuinnimh a bheith ag iarraidh dul i bhfeidhm ar mhórphobal an Bhéarla trí dhíospóireachtaí a dhéanamh le biogóidí. Cad é a bheadh i gclár TV3 aréir dá ndiúltódh na Gaeil amharc air ná páirt a ghlacadh ann ach broim sa ghaoth. Racht ghambúnach ó fhir chrosta shearbha nach bhfuil a dhath ar bith níos fearr le déanamh acu ach an sásamh a bhaint as saoil daoine eile le caint bhaoth bhománta nimhiúil shuarach ghránna.

Nuair a dhéanann muidinne atweetáil ar na scéalta seo, nuair a chuirimid glaoch ar na stáisiúin raidió tráchtála Béarla seo, nuair a dhéanaimid díospóireacht leo ar an teilifís, nuair a amharcaimid ar á gcláracha, nuair a léimid na hailt nimhiúla, cuirimid leis an lucht éisteachta, féachana, agus léitheoireachta s’acu, cuirimid leis an méid cliceanna a fhaigheann siad agus leis an bhrabús a fhaigheann siad dá réir; Ní hámháin sin ach laghdaímid lucht féachana agus éisteachta agus léitheoireachta na meán Gaeilge agus dá réir sin a gcumas airgead a thuilleadh. Mar is sinne an sprioclucht féachana don dá dream!

Ach níos tromchúisí ná sin uilig, tig lagbhríocht, beaguchtach, easpa dóchais, easpa misnigh agus fearg ar ár bpobal ar léamh na scéalta seo dúinn.

Ní Neart go Cur le Chéile

Bheadh sé deas dá mbeadh níos mó daoine ag labhairt na Gaeilge in Éirinn ach i ndáiríre ní fás phobal na Gaeilge an rud is práinní atá againn le déanamh. An rud is gá dúinn a dhéanamh ná ár bpobal a aontú. Iad a aontú taobh thiar de ghluaiseacht láidir le sprioc soiléir: acmhainní níos fearr don ghlúin óg agus don ghlúin atá ag teacht inár ndiaidh a bhaint amach; Níos mó seirbhísí mheán cumarsáide, níos mó irisí, leabharthaí, aipeanna, scannán agus cláracha teilifíse; níos mó post, scoileanna, agus oideachas tríú leibhéal.

Chun seo a bhaint amach ní mór dúinn tacú leis agus tógáil ar na meáin Ghaeilge. Príomhghuth cumarsáide na nGael anseo in Éirinn agus níos faide i gcéin. Ceannaigí Comhar, Feasta, Mionlach! Éistigí leis na stáisiúin raidió Ghaeilge! Léigí leabharthaí Gaeilge! Déanaigí bhur gcuid poiblíocht sna meáin Ghaeilge! Amharcaigí ar TG4! Bainigí sult as na meáin Ghaeilge! Glacaigí páirt sna meáin Ghaeilge! Déanaigí clár raidió ar an stáisiún áitiúil Gaeilge! Cuirigí bhur bpáistí ag amharc ar na cláir ar TG4! Bígí ag tweetáil i nGaeilge agus bígí ag scríobh Gaeilge ar Facebook!

Nuair a bheidh na meáin chumarsáide láidir cumhachtach againn agus pobal de 100,000 duine ar bhun laethúil mar lucht féachana, éisteachta agus léitheoireachta acu is ansin a bheidh aird ag an rialtas orainn agus is ansin a bheidh luach lenár vóta agus lenár dtuairim. Tá sé fúinn an fhorbairt seo a dhéanamh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: